Source Yoga

במילה אחת מסיבה. רמת אינטנסיביות גבוהה, שיעור לא שגרתי שמשלב את עולמות האקסטטיק דאנס, אימון Hiit ויוגה דינאמית. זה שיעור שמשתמש בהרבה אנרגיה, ומתאים לאנשים שרוצים שעה ביום שבו הם פורקים ומשחררים המון אנרגיה פיזית.