Meditation

באחד מכתבי היוגה העתיקים (הסוטורות של פאטנג׳לי) רשום שיוגה, היא השקטת תנודות התודעה. שמבחינתי זה אומר, שכל מחשבה שיש לנו, גם הכי קטנה, משפיעה על הגוף והנפש והבריאות שלהם. מחשבה יכולה לתת לנו אנרגיה ולשאוב מאיתנו אנרגיה, השאלה, האם אנחנו מודעים לזה? יוגה באה להתבונן במחשבות, בצורה נקייה וחסרת שיפוטיות, כדי לחוות את המהות האנושית הפשוטה שלנו. איך שהיא באמת. בלי אמונות שחוסמות אותנו לגבי עצמינו. להרגיש את האנרגיה של עצמינו ולהתמלא רק מעצם ההוויה שלנו. זה אימון פנימי, להסיר מעצנו את הכבלים המחשבתיים שמגבילים אותנו, ולייצר איזון פנימי וחיצוני . וחשוב לציין שמדיטציה היא חלק מהיוגה, היא אחת השלבים להגיע לסאמדי (מצב תודעתי שבו אנו שלמים עם עצמינו, וחווים שלווה ואיזון) יש 8 שלבים ומדיטציה היא אחת מהן, כמו שגם התנוחות והתרגול הפיזי שכול ו מכירים הם גם עוד שלב. התנוחות בעצם מכינות את הגוף לתנוחה החשובה מכל, ישיבה בישיבה מזרחית, לאורך זמן בצורה נוחה וחסרת כאבים כדי לחוות את ההוויה של עצמינו.