מבצע לחדשים

295₪

חודש ראשון חופשי חודשי ללא הגבלה! תתנסו בכל השיעורים

שיעור ניסיון

50₪

שיעור בודד

75₪

כרטיסיית 4 שיעורים

260₪

65₪ לשיעור
תקף לחודש אחד

כרטיסיית 10 שיעורים

600₪

60₪ לשיעור
תקף לשלושה חודשים

כרטיסיית 20 שיעורים

1,080₪

54₪ לשיעור
תקף לשלושה חודשים

חופשי חודשי מתחדש

395₪

ללא הגבלה!
בהוראת קבע
 ניתן לבטל חודש מראש